Välkommen till

Kultur och identitet i dagens värld, SA1111, 15 hp

Kursen ger dig en introduktion till socialantropologi. I en värld av möten och mångfald ger ämnet dig unika verktyg för att undersöka hur människan skapar mening i sin tillvaro. Vi diskuterar hur man kan förstå människors världar inifrån, hur kulturbygget ständigt pågår, hur makt utövas och auktoritet legitimeras, hur identitet skapar gemenskap och utanförskap och hur olika kulturella uppfattningar kan leda till spänning och konflikt. Med hjälp av monografier från olika håll i världen får du en bild av social och kulturell variation, och vi utforskar skillnader och likheter mellan olika samhällen. Du får vidare insikter i antropologens roll som fältarbetare i skiftande sociala sammanhang. Genom detta får du också en grundläggande förståelse för deltagande observation som metod, och hur den samspelar med det antropologiska inifrånperspektivet på människors sätt att agera, relatera till varandra och ordna sin omvärld.

'Kultur och identitet i dagens värld', 15 hp (SA1111), utgör första delen av kärnkurspaketet i socialantropologi på 30 hp (SA1110). Den andra delen heter 'Antropologins kritiska samhällsengagemang' (SA1113). Kursen ges av Institutionen för globala studier och föreläsningarna hålls i Annedalsseminariet (hus 1A på kartan) på Campus Linné. Introduktion till kursen sker måndagen den 3:e september, kl 10.15-12.00 i sal 204

Vi ser fram emot en spännande höst tillsammans!

Anders och Maris, kursanvariga lärare

 

Anders Burman. anders.burman@globalstudies.gu.se

Maris Gillette. maris.gillette@gu.se

 

Länk till orienteringskarta: Campus Linné