Välkommen till KGG133 Geografiska informationssystem (GIS) 3 - Projektarbete, HT 2018

Kursen utförs i form av ett av den enskilda studenten formulerat och avgränsat projekt vars huvudsakliga innehåll skall avspegla GIS-relaterade metodfrågor. I inledningen av kursen formulerar studenten ett projekt-PM som diskuteras med kursens lärare och övriga studenter vid ett seminarium. Under kursens gång driver sedan studenten projektet framåt. En lärare följer upp projektet via handledningstillfällen. Kursen avslutas med ett slutseminarium där varje student medverkar aktivt och diskuterar sitt och andra studenters slutresultat.

Viktigt för dig som studerar vid Göteborgs Universitet
Alla studenter måste registrera sig på varje kurs, varje termin. Detta gäller även om du är antagen till ett program eller fortsätter på samma kurs som föregående termin. Registreringen krävs för att få delta i undervisningen, komma åt GUL-aktiviteter, skriva tentamen, aktivera ditt GU-kort, söka studiemedel från CSN, osv. Du registrerar dig på Ladok som du når via Studentportalen, inom ett bestämt tidsintervall. Klicka här för att läsa mer.

Som universitetsstudent omfattas du av såväl rättigheter som regler. Vi råder dig att läsa igenom Regler för studier på grund och avancerad nivå och Regler vid examinationer på grund och avancerad nivå. Via Studentportalen når du samtliga regler och rättigheter som gäller för studenter.

Kontaktpersoner
Kursansvarig: Per Stenborg per.stenborg@archaeology.gu.se 
Kursadministratör: Tanja Feltsen student.es@handels.gu.se
Studievägledare: Tanja Feltsen svl.es@handels.gu.se