GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
Examensarbete - Magisternivå H18 Examensarbeten - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
Examensarbete - Masternivå H18 Examensarbeten - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
Examensarbete Specialist - Helfart V19 Termin 2 V2ANE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2INT - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2OPE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Examensarbete i omvårdnad - Primärvård H18 Termin 3 V2DSK - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
HYB123 V19 Vård i hybridsal Uppdragsutbildningar - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM1680 H18 Kvalitativa metoder H18 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM1690 H18 Kvantitativ metod och statistik H18 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM3203 H18 Multicultural encounters and intercultural communication in health care (både fristående och valbar) Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H18 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM3203 V19 Multicultural encounters and intercultural communication in health care (både fristående och valbar) Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
V19 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM3270 H18 (SSK) Vetenskaplig metod Termin 4 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3270 V19 (SSK) Vetenskaplig metod Termin 4 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3290 H18 Internationell klinisk omvårdnad Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3290 V19 Internationell klinisk omvårdnad Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3320 H18 Omvårdnadsforskning i praktiken Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3320 H18 Omvårdnadsforskning i praktiken Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4040 V18 Hematologi Uppdragsutbildningar - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM4040 V19 Hematologi Uppdragsutbildningar - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM4260 H18 Omvårdnad som profession och ämne Termin 1 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4260 V19 Omvårdnad som profession och ämne Termin 1 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4270 H18 Introduktion till vetenskaplig metod Termin 1 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4270 V19 Introduktion till vetenskaplig metod Termin 1 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4280 V19 Omvårdnadens teori och praktik Termin 3 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4290 V19 Hälsa och ohälsa ur ett livscykelperspektiv Termin 3 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4310 H18 Anatomi och fysiologi Termin 1 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4310 V19 Anatomi och fysiologi Termin 1 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4350 H18 Omvårdnad vid hälsa och ohälsa Termin 3 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4360 H18 Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa Termin 4 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4360 V19 Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa Termin 4 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4380 H18 Ledarskap och lärande Termin 6 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4380 V19 Ledarskap och lärande Termin 6 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4390 H18 Klinisk omvårdnad Termin 6 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4390 H19 Klinisk omvårdnad Termin 6 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4390 V19 Klinisk omvårdnad Termin 6 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4400 H18 Omvårdnad vid komplexa vårdsituationer Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4400 V19 Omvårdnad vid komplexa vårdsituationer Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4420 H18 Palliativ vård Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4420 V19 Palliativ vård Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4430 H18 Säker vård (både fristående och valbar) Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H18 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM4430 V19 Säker vård (både fristående och valbar) Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
V19 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM5240 H18-V19 Palliativ vård med fokus på symtomlindring H18 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM5250 H18 Examensarbete i omvårdnad - Grundnivå Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM5250 V19 Examensarbete i omvårdnad på grundnivå Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM6010 V19 Farmakologi och sjukdomslära med inriktning mot förskrivningsrätt för sjuksköterskor Termin 2 V2DSK - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
V19 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM6100 H18 Folkhälsa och distriktssköterskans folkhälsoarbete Termin 1 V2DSK - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM6120 H18 Vuxna och äldres hälsa och ohälsa med klinisk fördjupning Termin 1 V2DSK - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM6130 V19 Barns och familjers hälsa och ohälsa, samt klinisk fördjupning 15 hp Termin 2 V2DSK - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM6200 H18 Mikrobiologi Termin 2 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM6200 V19 Mikrobiologi Termin 2 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM6210 H18 Symtom och tecken på ohälsa Termin 2 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM6210 V19 Symtom och tecken på ohälsa Termin 2 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM6220 H18 Farmakologi och läkemedelshantering Termin 2 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM6220 V19 Farmakologi och läkemedelshantering Termin 2 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OMA100 H18 Specialistsjuksköterskans profession med inriktning mot anestesisjukvård Termin 1 V2ANE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OMA110 H18 Perioperativa vårdprocessen och anestesiologisk omvårdnad vid dagkirurgi Termin 1 V2ANE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OMA120 H18 Anestesiologisk omvårdnad vid elektiv och akut kirurgi vid komplexa vårdbehov Termin 1 V2ANE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OMI100 H18 Specialistsjuksköterskans profession med inriktning mot intensivvård Termin 1 V2INT - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OMI110 H18 Bedömning, beslutfattande och omvårdnadsåtgärder inom intensivvård Termin 1 V2INT - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OMI120 H18 Avancerad bedömning, beslutfattande och omvårdnadsåtgärder inom intensivvård Termin 1 V2INT - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OMI130 V19 Klinisk fördjupning inom intensivvård Termin 2 V2INT - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OMI130 V19 Klinisk fördjupning inom intensivvård (uppdrag) Termin 2 V2INT - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OMO100 H18 Introduktion till specialistsjuksköterskans funktion inom operationssjukvård Termin 1 V2OPE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OMO110 H18 Intraoperativ omvårdnad Termin 1 V2OPE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OMO120 H18 Intraoperativ vårdmiljö och säkerhet Termin 1 V2OPE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OMO130 V19 Klinisk fördjupning inom operationssjukvård Termin 2 V2OPE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OMO130 V19 Klinisk fördjupning inom operationssjukvård (uppdrag) Termin 2 V2OPE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PCV020 H18 Personcentrering inom hälso- och sjukvård samt omsorg (både fristående och valbar) Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H18 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
PCV020 V19 Personcentrering inom hälso- och sjukvård samt omsorg (både fristående och valbar) Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
V19 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
RA2070 V19 Examensarbete i radiografi - grundnivå Termin 6 Röntgen-ssk - Röntgensjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH040 Examensarbete för master i Reproduktiv och perinatal hälsa V18 T4 Termin 4 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH040 Examensarbete för master i Reproduktiv och perinatal hälsa V19 T4 Termin 4 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH080 Examensarbete för master i Reproduktiv och perinatal hälsa V18 T4 Termin 4 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH200 H18 Profession, teori och metod (T1) Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH200 H18 Profession, teori och metod (T3) Termin 3 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH200 V19 Profession, teori och metod T1 Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH200 V19 Profession, teori och metod T3 Termin 3 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH211 Sexuell och reproduktiv hälsa I H18 T1 Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH211 Sexuell och reproduktiv hälsa I V19 T1 Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH220 Det normala barnafödandet H18 T1 Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH220 Det normala barnafödandet V19 T1 Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH250 Litteraturfördjupning inom reproduktiv och perinatal hälsa V18 T4 Termin 4 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH250 Litteraturfördjupning inom reproduktiv och perinatal hälsa V19 T4 Termin 4 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH300 Förlossningskonst I H18 T1 Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH300 Förlossningskonst I H18 T2 Termin 2 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH300 Förlossningskonst I V19 T1 Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH300 Förlossningskonst I V19 T2 Termin 2 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH310 Kvinno- och familjehälsa I H18 T1 Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH310 Kvinno- och familjehälsa I H18 T2 Termin 2 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH310 Kvinno- och familjehälsa I V19 T1 Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH310 Kvinno- och familjehälsa I V19 T2 Termin 2 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH321 Sexuell och reproduktiv hälsa II H18 T2 Termin 2 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH321 Sexuell och reproduktiv hälsa II V19 T2 Termin 2 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH330 Förlossningskonst II H18 T2 Termin 2 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH330 Förlossningskonst II H18 T3 Termin 3 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH330 Förlossningskonst II V19 T2 Termin 2 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH330 Förlossningskonst II V19 T3 Termin 3 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH340 Kvinno- och familjehälsa II H18 T2 Termin 2 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH340 Kvinno- och familjehälsa II H18 T3 Termin 3 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH340 Kvinno- och familjehälsa II V19 T2 Termin 2 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH340 Kvinno- och familjehälsa II V19 T3 Termin 3 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH400 Vetenskaplig metod inför master i reproduktiv och perinatal hälsa V18 T4 Termin 4 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH400 Vetenskaplig metod inför master i reproduktiv och perinatal hälsa V19 T4 Termin 4 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2ANE Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2DSK Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2INT Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2OPE Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2ANE Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2DSK Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2INT Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2OPE Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 V2DSK Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
VP9030 H18 Handledarutbildning I- kursstart november H18 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
VP9030 H18 Handledarutbildning I- kursstart september H18 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
VP9030 H18 Handledarutbildning I. Uppdragsutbildning Uppdragsutbildningar - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
VP9030 V19 Handledarutbildning I- kursstart april V19 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
VP9030 V19 Handledarutbildning I- kursstart januari V19 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
VP9031 V19 Handledarutbildning II V19 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor