GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
FEG110 H18 Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp Kurser i innovation och entreprenörskap - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
FEG110 V18 Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp Kurser i innovation och entreprenörskap - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
FEG110 V19 Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
Kurser i innovation och entreprenörskap - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
GS1612 V19 Global Governance 7,5 credits Globala studier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Vårterminens Museion-kurser - ˙Museion - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Vårterminens Museion-kurser - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IEG100 H18 Innovation och entreprenörskap Kurser i innovation och entreprenörskap - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
MU1605 V19 Hälsa: natur, kultur och livsrytm, 15 hp - Kvällskurs Vårterminens kvällskurser - ˙Kvällskurser - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
MU1606 H18 Identiteter, 15 hp Hösterminens Museion-kurser - ˙Museion - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Hösterminens Museion-kurser - Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MU1618 V19 Trafficking - (il)legal handel med människor och kulturföremål, 15 hp – Nätkurs Vårterminens nätkurser - ˙Nätkurser - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
MU1638 H18 Nationalismens symbolvärldar och praktiker, 15 hp - Kvällskurs Hösterminens Museion-kurser - ˙Museion - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Hösterminens Museion-kurser - Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Höstterminens kvällskurser - ˙Kvällskurser - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor