GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
LG11S2/L911S2 H18 Verksamhetsförlagd utbildning 1 för gymnasielärare/åk 7-9, 4,5 hp Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG21S2/L921S2 H18 Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare/åk 7-9, 7,5 hp Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGS211/L9S211 V19 Svenska som andraspråk, 1, för gymnasielärare/åk 7-9 30,0 hp Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGS221/L9S221 H18 Svenska som andraspråk 2, för gymnasielärare/åk 7-9, 15 hp Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGS22G H18 Självständigt arbete (examensarbete) 1 för gymnasielärare, 15 hp Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGS231 H18 Svenska som andraspråk 3 för gymnasielärare, 15 hp Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGS255 H18 Svenska som andraspråk 5 för gymnasielärare, 15 hp Termin 8 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SSA111 H16-V17 Svenska som andraspråk, grundkurs, 30 hp, halvfart distans Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA111 H17-V18 Svenska som andraspråk, grundkurs 30 hp, halvfart distans Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA115 H17 Alfabetisering, grundkurs, 7,5 hp Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA121 H17 Svenska som andraspråk fortsättningskurs 1, 15 hp halvfart kväll Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA121 V18 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 1, distans Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA121 V18 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 1, kväll Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA125 V18 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2, distans Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA125 V18 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2, kväll Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA130 V18 Alfabetisering 7,5 hp Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA134 V18 Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 1, 15 hp, distans Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA136 V18 Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 2: Uppsats 15 hp halvfart distans Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA220/SSA230 V18 Magister/Masteruppsats i svenska som andraspråk 15 hp Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Magister-/Masterprogram i svenska som andraspråk - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SSA255 V18 Grundläggande litteracitet i en flerspråkig kontext I Årskurs 1 Svenska som andraspråk (magister) - Magister-/Masterprogram i svenska som andraspråk - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SSA258 V18 Flerspråkighet, 7.5 hp Årskurs 4 Svenska som andraspråk (master) - Magister-/Masterprogram i svenska som andraspråk - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SSA260 V18 Språkanalys 7,5 hp Årskurs 4 Svenska som andraspråk (master) - Magister-/Masterprogram i svenska som andraspråk - Utbildningsprogram - Öppna sidor