GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
Grammatik för vettskrämda Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
LG31S2 V18 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för gymnasielärare, 7,5 hp Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGS211/L9S211 V18 Svenska som andraspråk, 1, för gymnasielärare/åk 7-9 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGS22A V18 Självständigt arbete (examensarbete) 2 för gymnasielärare, 15 hp Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGS242 V18 Svenska som andraspråk 4 för gymnasielärare, 15 hp Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGS251 V18 Svenska som andraspråk 5 för gymnasielärare, 15 hp Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGSV21/L9SV21 H18 Svenska 2 för gymnasielärare/Svenska 2 för lärare åk 7-9, 15 hp Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Retorik i vetenskapen Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SPK010 H18 Språkkonsultprogrammet, kurs 1, 30 hp Språkkonsultprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 Språkkonsult - Språkkonsultprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SPK020 V15 Språkkonsultprogrammet, Kurs 2 Termin 2 Språkkonsult - Språkkonsultprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SPK040 V18 Språkkonsultprogrammet, kurs 4 Termin 4 Språkkonsult - Språkkonsultprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SPK150 H18 Språkkonsultprogrammet, kurs 5R, inriktning: Språkvård, språkrådgivning och redaktörsarbete I, 30 hp Termin 5 Språkkonsult - Språkkonsultprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SPK250 H18 Språkkonsultprogrammet, kurs 5F, inriktning: Språkvård och språkrådgivning i ett flerspråkigt arbetsliv I, 30 hp Termin 5 Språkkonsult - Språkkonsultprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SV1118 H18 Svenska med språkvetenskaplig inriktning A, 30 hp halvfart kväll Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV1118 H18 Svenska med språkvetenskaplig inriktning A, 30 hp helfart Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV1133 H18 Retorik, grundkurs, 30 hp helfart Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV1136 H18 Retorik för yrkesverksamma, 7,5 hp halvfart dag Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV1136 V18 Retorik för yrkesverksamma, 7,5 hp halvfart dag Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV1140 H18 Skriva, grundkurs, 15 hp halvfart kväll Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV1170 H18 Skriva, grundkurs, 30 hp, helfart Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV1190 V18 Dialektforskning i praktiken, 7.5 hp, sommarkurs Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV1218 H18 Svenska med språkvetenskaplig inriktning B, 30 hp halvfart kväll Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV1318 H18 Svenska med språkvetenskaplig inriktning C, 30 hp helfart dag Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV1320 H18 Språk och makt, 7,5 hp halvfart dag Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV2111 H18 Textteori och textanalys, 7,5 hp halvfart Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV2114 H18 Språkvetenskapliga teorier, 7,5 hp halvfart Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV2115 V18 Sats- och frasstruktur, 7,5 hp Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV2117 H18 Betydelselära, 7,5 hp halvfart Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV2118 V18 Språkhistoria 7,5 hp, halvfart dag Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV2119 V18 Empirisk skriftspråksforskning 7,5 hp Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV2140 H18 Magisteruppsats i svenska språket, 15 hp, halvfart Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV2150 V18 Vetenskapligt skrivande på svenska 4,5 hp Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV2151 V18 Presentationsteknik 3 hp Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV3119 V18 Korpuslingvistiska metoder 7,5 hp Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Språkkonsultprogrammet Utbildningsprogram - Öppna sidor