GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GUL



Göteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
KR2103 H18 Kartläggning av brott och otrygghet - omfattning, struktur och förändring Kriminologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
KR2500 V18 Examensarbete för master i kriminologi Kriminologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L3K30G/L6K30G V19 Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Termin 3 Grundlärarprog inr F-3 - Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 Grundlärarprog inr 4-6 - Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SC1213 V19 Sociologi: Fördjupade studier av sociala relationer Grundnivå - kärnkurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1502/SC2502 V19 Examensarbete för kandidat/magister i sociologi Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1602 V19-H19 Handledarskap i förskola, skola och fritidshem (1/8-fart i Göteborg) Uppdragsutbildning - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC2101 H18 Contemporary Sociological Analyses and Horizons Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 S2SOC - Sociologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SC2501/SC2504 V19 Examensarbete för master i sociologi, 30hp resp 15 hp Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
Termin 4 S2SOC - Sociologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
XX5300/XX5030 V19 Examensarbete/Uppsats Termin 6 S1ARB - Arbetsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor