GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
Avancerad nivå Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
MGH302 H18 Health promotion and disease prevention in at risk groups: strategies and methods, 15 credits Socialt arbete, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
Semester 3 Global Health - Global Health, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Psykoterapeutprogrammet med inriktning mot familj HT17-VT20 Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ4241 H18 Barn, ungdom och familj Termin 4 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ4241 V19 Barn, ungdom och familj Termin 4 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ4242 H18 Familj och migration Termin 4 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ4242 V19 Familj och migration Termin 4 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ4243 H18 Föräldraskap, kön och sexualitet Termin 4 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ4243 V19 Föräldraskap, kön och sexualitet Termin 4 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ4244 H18 Psykisk ohälsa Termin 4 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ4244 V19 Psykisk ohälsa Termin 4 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ4245 H18 Funktionshinder Termin 4 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ4245 V19 Funktionshinder Termin 4 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ4246 H18 Äldre och åldrande Termin 4 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ4246 V19 Äldre och åldrande Termin 4 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ4247 H18 Missbruk och beroende Termin 4 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ4247 V19 Missbruk och beroende Termin 4 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ4248 H18 Kriminalitet Termin 4 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ4248 V19 Kriminalitet Termin 4 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ4249 H18 Fattigdom, försörjning och boende Termin 4 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ4249 V19 Fattigdom, försörjning och boende Termin 4 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ5171 H18 Socialt arbete på samhällsnivå Termin 7 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ5171 V19 Socialt arbete på samhällsnivå Termin 7 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ5172 H18 Psykosocialt arbete Termin 7 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ5172 V19 Psykosocialt arbete Termin 7 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ5173 H18 Myndighetsutövning i socialt arbete - förutsättningar och konsekvenser Termin 7 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ5173 V19 Myndighetsutövning i socialt arbete - förutsättningar och konsekvenser Termin 7 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ5174 H18 Ledning och organisering av socialt arbete Termin 7 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ5174 V19 Ledning och organisering av socialt arbete Termin 7 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ5175 H18 Socialpedagogik och social mobilisering Termin 7 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SQ5175 V19 Socialpedagogik och social mobilisering Termin 7 S1SOP - Socionomprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SW1118 H18, Global Perspectives in Social Work 7,5 HP Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SW1118 V19, Global Perspectives in Social Work 7,5 HP Grundnivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SW2213 V19 Teoretiska perspektiv på social exkludering och kontroll Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SW2220 H18 Mäns våld mot kvinnor, 15 hp Socialt arbete, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SW2227/SW2237/SW2226 H18 Vetenskapligt arbete i socialt arbete Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SW2227/SW2237/SW2226 V19 Vetenskapligt arbete i socialt arbete Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SW2228 H18 Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot familjeterapi och nätverksarbete, 45 hp (Steg 1) Psykoterapi med inriktning mot familj - Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SW2228 V19 Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot familjeterapi och nätverksarbete, 45 hp (Steg 1) Psykoterapi med inriktning mot familj - Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SW2231 H18 Children in Adverse Life Situations Socialt arbete, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SW2236 H18 Lagen och klienten. Myndighetsutövning i en organisatorisk kontext Socialt arbete, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SW2238 H18, Det sociala arbetets kunskapsutveckling, 7,5 hp Socialt arbete, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SW2250 V18-V19 Handledning i psykosocialt arbete Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SW2275 H18 Social Work, Service Users Participation and Organization Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SW2277 H18 Globalization, Poverty and International Social Work Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SW2277 V19 Globalization, Poverty and International Social Work Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SW2296 V19 Kris, psykisk ohälsa och återhämtning Socialt arbete, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SW2373 H18 Research Theories and Methods Socialt arbete, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SW2391 H18, Samhällsvetenskaplig metod I, 7,5 hp Socialt arbete, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SW2393 V19 Samhällsvetenskaplig metod, kvalitativ metod Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor
SW2633 H18 Missbruk och beroende - förändringsprocesser, psykosociala interventioner och samverkan, 15 hp Socialt arbete, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Socialt arbete - Institutioner - Öppna sidor