GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
1. Forskningsprocessen – från problem till rapport 4 hp (ht-18) Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Allmän forskningsmetodik: design, analys och rapport 15hp - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
2. Designfrågor i psykologisk forskning 3 hp (ht-18) Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Allmän forskningsmetodik: design, analys och rapport 15hp - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
3. Principer för statistisk dataanalys 5 hp (ht-18) Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Allmän forskningsmetodik: design, analys och rapport 15hp - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
4. Kurs Litteraturöversikter och meta-analyser 3 hp (ht-18) Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Allmän forskningsmetodik: design, analys och rapport 15hp - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Allmän forskningsmetodik: design, analys och rapport 15hp Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Analys av data från longitudinella designer 7.5 hp vt-18 Forskarutbildning övriga - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Experimentell metodik 7.5hp ht-18 Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Forskarutbildning övriga - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Faktoranalys / Strukturell ekvationsmodellering våren 2019 Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Forskarutbildning övriga - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
För kopiering Kurskod Termin Kursnamn, antal hp, hel/halvfart/kvartsfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Induvidualpsykoterapi - vuxen PDT HT17-VT20 Individualpsykoterapi med inriktning mot vuxna KBT / PDT - Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kvalitativa metoder i psykologisk forskning- Från data till färdigt manuskript 7.5hp Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Forskarutbildning övriga - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC1111 H18 Psychology of Innovation Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC1117 V19 Swedish group psychology in a comparative perspective, full time study Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC1124 H18 Psykologi med inriktning på beslutsfattande Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC1124 V19 Psykologi med inriktning på beslutsfattande Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC1157-Utvecklingspsykopatologi Uppdragsutbildning - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC1157-Utvecklingspsykopatologi [2] Uppdragsutbildning - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2137 V19 Psykologi, bedömning och beslutsfattande, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2148 V19 Utvärderingsmetodik Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2151 H18 Masterkurs i miljöpsykologi, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2152 H18 Socialpsykologi, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2154 V19 Ekonomisk psykologi, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2155 H18 Ledarskap, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2190 Beslutsfattandes psykologi i arbetslivet Uppdragsutbildning - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2228 V18 Missbrukspsykologi 2, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PM1323 H18 Psykologi som vetenskap Termin 2 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1323 V19 Psykologi som vetenskap Termin 2 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1622 H18 Kurs 2: Utvecklingspsykologi Termin 1 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1622 V19 Kurs 2: Utvecklingspsykologi Termin 1 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1624 H18 Socialpsykologi Termin 2 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1624 V19 Socialpsykologi Termin 2 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1625 H18 Kurs 5: Gruppsykologi Termin 2 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1625 V19 Kurs 5: Gruppsykologi Termin 2 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1626 H18 Etnisk mångfald och psykologprofessionen Termin 3 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1626 V19 Etnisk mångfald och psykologprofessionen Termin 3 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1627 H18 Människan som samhällsvarelse Termin 3 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1627 V19 Människan som samhällsvarelse Termin 3 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PT2236, VT19, Psykoterapeutisk teori och metod IV, PDT, 6 hp Individualpsykoterapi med inriktning mot vuxna KBT / PDT - Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PT2237, VT20, Psykoterapeutisk teori och metod V, PDT, 4,5 hp Individualpsykoterapi med inriktning mot vuxna KBT / PDT - Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PT2251 Psykoterapeutisk teori och metod 1, KBT 4,5 hp Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PT2252 Diagnostik, KBT 3 hp Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PT2254 Psykopatologi, KBT (5 hp) Individualpsykoterapi med inriktning mot barn och ungdom - Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PT2256, VT19, Psykoterapeutisk teori och metod IV, KBT, 3 hp Individualpsykoterapi med inriktning mot barn och ungdom - Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PT2257, VT20, Psykoterapeutisk teori och metod V, KBT, 4,5hp Individualpsykoterapi med inriktning mot barn och ungdom - Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PT2260/SW2369, VT19, Vetenskaplig metod II, 5 hp Psykoterapi med inriktning mot familj - Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Individualpsykoterapi med inriktning mot barn och ungdom - Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Individualpsykoterapi med inriktning mot vuxna KBT / PDT - Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PT2270, HT19, Självständigt arbete, 15 hp Individualpsykoterapi med inriktning mot barn och ungdom - Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Individualpsykoterapi med inriktning mot vuxna KBT / PDT - Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PT2280, VT20, Psykoterapi och evidens, 4,5hp Individualpsykoterapi med inriktning mot barn och ungdom - Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Individualpsykoterapi med inriktning mot vuxna KBT / PDT - Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PT2411 VT19-VT20 Handledarutbildning i psykoterapi med inriktning psykodynamisk terapi, 45 hp, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1100 H18 Psykologi: Grundkurs, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1100 V19 Psykologi: Grundkurs, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1101 H18-V19 Organisationspsykologi, halvfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1102 H18 Miljöpsykologi: Interaktion mellan människa och miljö, 30 hp, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1103 H18-V19 Utvecklingspsykologi: Barn- och ungdomar, halvfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1157 V19 Utvecklingspsykopatologi, 7,5 hp, kvartsfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1160 V19 Rättspsykologi, 30 hp, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1161 H18-V19 Neuropsykologi, 30 hp, halvfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1162 H18 Hälsopsykologi, 30 hp, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1163 V19 Psykologiska aspekter på bruk, riskbruk och beroende, 15 hp (kopia) Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1164-Motiverande samtal [2] H18 Uppdragsutbildning - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1200 H18 Psykologi: Fortsättningskurs, 30 hp, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1200 V19 Psykologi: Fortsättningskurs, 30 hp, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1400 H18 Samtalsmetodik, 15 hp, halvfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1400 V19 Samtalsmetodik, 15 hp, halvfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1500 H18 Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats, 30 hp, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1500 V19 Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats, 30 hp, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2101 H18 Klinisk hälsopsykologi Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2101 V19 Klinisk hälsopsykologi Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2103 H18 Sexologi för psykologer Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2104 V19 Legal psychology: current research Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2105 V19 Socialpsykologi Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2107 V19 Psykologiska och psykosociala insatser vid riskbruk och beroende Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2109 V19 Psykologisk konsultation för psykologer, 7,5 hp, kvartsfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2310 H18 Psykologi: Statistisk analys och metod Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2310 V19 Psykologi: Statistisk analys och metod Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2311 H18 Kurs 11: Kvalitativa metoder 15HP Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2311 V19 Kurs 11: Kvalitativa metoder 15HP Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2501-Psykologi: Magisteruppsats (15 hp) H18 Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2501-Psykologi: Magisteruppsats (15 hp) V19 Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2502-Psykologi: Masteruppsats, 15 hp, hel och halvfart H18 Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2503-Psykologi: Masteruppsats (30 hp) H18 Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2503-Psykologi: Masteruppsats (30 hp) V19 Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Scientific Writing in Psychology 5hp Forskarutbildning övriga - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Välkomstsida Psykoterapeutprogrammet med inriktning mot barn och ungdom, KBT Individualpsykoterapi med inriktning mot barn och ungdom - Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor