GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
LKVU31 V19 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för ämneslärare Termin 3 KPU (ord takt) - KPU ordinarie studietakt (vår-höst-vår) - Kompletterande pedagogisk utbildning - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA006 V18 Handledning, lärande och ledarskap inom skola och arbetsliv IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
S2PEA År 4 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA006 V19 Handledning, lärande och ledarskap inom skola och arbetsliv IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
S2PEA År 4 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA161-163 H19 Examensarbete i Pedagogik S2PEA År 4 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA184 H18 Master Thesis in Education Year 2 L2EUR - Educational Research, International Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA184 V19 Master Thesis in Education Year 2 L2EUR - Educational Research, International Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA675 H18 Technology, knowledge and learning: An introduction. International Master Programme in Information Technology and Learning - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA676 H18 Literacies in a digital world International Master Programme in Information Technology and Learning - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDAU61-63 H19 Magister- och masteruppsatser i Utbildningsledarskap / Pedagogik IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Uppsats - och metodkurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDG010 V18 Pedagogik med inriktning mot Montessoripedagogik 1 IPKL Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik, kommunikation och lärande - Institutioner - Öppna sidor
PDG514 V19 Mångkulturell pedagogik IPKL Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik, kommunikation och lärande - Institutioner - Öppna sidor
PDG677 V18 Spelbaserat lärande i pedagogiska miljöer IPKL Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik, kommunikation och lärande - Institutioner - Öppna sidor
Studentseminariet i pedagogik Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor