GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
FH1101 V19 Demokrati och välfärd Termin 2 S1OFF - Offentlig förvaltning, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser grundnivå - Förvaltningshögskolan - Institutioner - Öppna sidor
FH1103 V19 Offentlig reglering och kontroll - juridik i offentlig förvaltning Termin 2 S1OFF - Offentlig förvaltning, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser grundnivå - Förvaltningshögskolan - Institutioner - Öppna sidor
FH1109 V19 Introduktion till offentlig förvaltning Termin 1 S1OFF - Offentlig förvaltning, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser grundnivå - Förvaltningshögskolan - Institutioner - Öppna sidor
FH1212 V19 Offentlig granskning Termin 3 S1OFF - Offentlig förvaltning, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser grundnivå - Förvaltningshögskolan - Institutioner - Öppna sidor
FH1215 V19 Hållbar utveckling i städer och regioner Termin 3 S1OFF - Offentlig förvaltning, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser grundnivå - Förvaltningshögskolan - Institutioner - Öppna sidor
FH2100 V19 Ekonomistyrning Fristående kurser avancerad nivå - Förvaltningshögskolan - Institutioner - Öppna sidor
Redovisning och revision - Termin 1 S2OFF - Offentlig förvaltning, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FH2102 V19 Organisation och omvärld Ledning och styrning - Termin 1 S2OFF - Offentlig förvaltning, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser avancerad nivå - Förvaltningshögskolan - Institutioner - Öppna sidor
FH2105 V19 Politiska styrmedel Policyanalys - Termin 1 S2OFF - Offentlig förvaltning, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser avancerad nivå - Förvaltningshögskolan - Institutioner - Öppna sidor
FH2201 V19 Externredovisning och finansiell bedömning Fristående kurser avancerad nivå - Förvaltningshögskolan - Institutioner - Öppna sidor
Redovisning och revision - Termin 1 S2OFF - Offentlig förvaltning, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FH2203 V19 Ledarskap inom offentliga organisationer Ledning och styrning - Termin 1 S2OFF - Offentlig förvaltning, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser avancerad nivå - Förvaltningshögskolan - Institutioner - Öppna sidor
FH2204 V19 Implementering och utvärdering Policyanalys - Termin 1 S2OFF - Offentlig förvaltning, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser avancerad nivå - Förvaltningshögskolan - Institutioner - Öppna sidor