GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
BCG840 V19 Immunologiska metoder med inriktning mot vaccinutveckling Termin 8 Apotekarprogrammet - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
BM0300 V19 Biomedicin för disputerade Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
BMA031 H18 Morfologisk metodik och cellodling Termin 3 M1BMA - Biomedicinska analytikerprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
BMA032 H18 Medicinsk biokemi Termin 3 M1BMA - Biomedicinska analytikerprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
BMA033 H18 Biokemisk och klinisk-kemisk metodik Termin 3 M1BMA - Biomedicinska analytikerprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
BMA043 V19 Molekylärbiologisk metodik Termin 4 M1BMA - Biomedicinska analytikerprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
BMA061 V19 Vetenskaplig metodik och arbetsledning Termin 6 M1BMA - Biomedicinska analytikerprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
BMA180 V19 Infektionssjukdomar 7,5 HP Biomedicin Kurser avancerad nivå - Biomedicin - Institutioner - Öppna sidor
FHU001 H18-V19 Jämlik hälsa: teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling Uppdragsutbildning vid inst för Medicin - Medicin - Institutioner - Öppna sidor
LÄ014A V19 Fördjupningskurs anatomi, del 1 Fördjupningskurser - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄ014B H18 Fördjupningskurs anatomi, del 2 Fördjupningskurser - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄA074 V19 Psykiatri, omgång 1 Termin 7 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄA074 V19 Psykiatri, omgång 2 Termin 7 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄA092 H18 Dermatologi och venereologi, omgång 2 Termin 9 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄG012 V19 Översikt - anatomi, vävnad och cell Termin 1 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄG033 V19-H19 Klinisk anatomi och utvecklingsbiologi Termin 3 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄG053 H18 Infektion, mikrobiologi och immunförsvar Termin 5 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄG053 V19 Infektion, mikrobiologi och immunförsvar Termin 5 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MED011/MED897 H18 Ischemisk hjärtsjukdom Termin 1 V2HSV - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MED022/MED898 H18-V19 Hjärtsvikt I Termin 1 V2HSV - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2HSV - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MED033 och MED865 V19 Kardiovaskulär samsjuklighet och prevention Termin 2 V2HSV - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MED102 H19 Koordinering av rehabiliteringsprocessen Uppdragsutbildning vid inst för Medicin - Medicin - Institutioner - Öppna sidor
MED889 H18 Vårdsamordnare för depression, ångest och stressutlöst psykisk ohälsa i primärvården Uppdragsutbildning vid inst för Medicin - Medicin - Institutioner - Öppna sidor
MED889 V19 Vårdsamordnare för depression, ångest och stressutlöst psykisk ohälsa i primärvården Uppdragsutbildning vid inst för Medicin - Medicin - Institutioner - Öppna sidor
MEU005 H18-V19 Professionell utveckling Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MEU007 H18-V19 Delkurs Allmänmedicin Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MEU007 H18-V19 Delkurs Gynekologi och Obsterik Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MEU007 H18-V19 Delkurs Internmedicin Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MEU007 H18-V19 Delkurs Kirurgi Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MEU007 H18-V19 Delkurs Pediatrik Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MEU007 H18-V19 Delkurs Psykiatri Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MEU007 H18-V19 Kompletterande kurs i medicinska kunskaper och färdigheter 48 hp Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MPH210 V19 Introduction to Global Health Termin 10 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser på avancerad nivå - Medicin - Medicin - Institutioner - Öppna sidor
SM00084 H18 Epidemiologi och statistik för klinisk forskning - en webbaserad kurs på forskarnivå Forskarutbildning vid inst för Medicin - Medicin - Institutioner - Öppna sidor
VFU läkarprogrammet Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor