GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
MR2101 H18 Mänskliga rättigheter: Politik, etik och juridik, 15 hp Termin 1 S2MÄR - Mänskliga rättigheter, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MR2103 H18 Mänskliga rättigheter: Teorier och begrepp, 15 hp Termin 1 S2MÄR - Mänskliga rättigheter, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MR2104 H18 Globalisation and Human Rights, 15 credits Mänskliga Rättigheter - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
MR2202 V19 Mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete i en globaliserad värld, 15 hp Termin 2 S2MÄR - Mänskliga rättigheter, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MR2301 V19 Metod i praktiken - att arbeta med mänskliga rättigheter, 15 hp Termin 2 S2MÄR - Mänskliga rättigheter, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MR2401 H18 Arbetspraktik med människorättsperspektiv - 20 veckor, 30 hp Termin 3 S2MÄR - Mänskliga rättigheter, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MR2501 V19 Examensarbete i mänskliga rättigheter, 30 hp Termin 4 S2MÄR - Mänskliga rättigheter, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MR2512 V19 Dissertation in Human Rights Policy and Practice, 30 credits Semester 4 S2MRP - Erasmus Mundus Master's Programme in Human Rights with specialization in Policy and Practice - Utbildningsprogram - Öppna sidor