GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
DH2330 V19 Digital Humaniora: Masterexamensarbete, 30 hp Digital humaniora, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LIR202 V19 Det kritiska tänkandets praktik 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LIR204 H18 Life writing - biografiska genrer i förvandling 7,5 hp kvartsfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LIR206 H18 Humanistisk fältstudiekurs 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV0010 Varför läsa litteratur? Om skönlitteratur som kunskapsform, 5 hp, halvfart kväll Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV0020 H18 Litteratursamtal och litteratururval i undervisning, 5 hp, kväll Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV0030 V19 Poesi och film i undervisningen, 5 hp, kvartsfart kväll Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1111 H18 Litteraturvetenskap grundkurs 30 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1111 V19 Litteraturvetenskap grundkurs 30 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1120 H18 Litteratur för barn och ungdom grundkurs 15 hp halvfart kväll Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1121 V19 Sagor och barnlitteratur, myter och medier 15 hp halvfart kväll Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1150 V19 Litterära klassiker genom tiderna 15 hp halvfart kväll Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1160 H18 Litteratur och intersektionalitet 15 hp halvfart kväll Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1212 H18 Litteraturvetenskap fortsättningskurs 30 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1212 V19 Litteraturvetenskap fortsättningskurs 30 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1221 H18 Redaktionell praktik 1, 15 hp halvfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1222 H18 Litteraturkritik 15 hp halvfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1223 V19 Litteraturens offentligheter, 15 hp Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1224 V19 Redaktionell praktik 2, 15 hp Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1310 H18 Litteraturvetenskap: Fördjupningskurs, helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1310 V19 Litteraturvetenskap: Fördjupningskurs, helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2111 H18 Aktuella litteraturvetenskapliga teorier och problemställningar 7,5 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2112 H18 Litteraturteoretisk och metodisk fördjupning 7,5 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2121 V19 Litteraturhistoriens teori och praktik halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2122 V19 Litteraturhistorisk fördjupning halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2140 V19 Recensionens teori och praktik 7,5 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2150 V19 Fiktion för unga 7,5 hp halvfart kväll Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2162 H18 Ekokritisk fördjupningskurs: Det goda livet 7,5 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2170 H18 Introduktion till digital humaniora, 15 hp helfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2180 H18 Delnings- och deltagarkulturer, 15 hp helfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2211/LV2311/LV2321 H18 Litteraturvetenskap Magister-/Masterexamensarbete Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2211/LV2311/LV2321 V19 Litteraturvetenskap Magister-/Masterexamensarbete Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2220/LV2230/LV2240/LV2250 H18 Litteraturvetenskap ämnesfördjupning I-IV 7,5 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2220/LV2230/LV2240/LV2250 V19 Litteraturvetenskap ämnesfördjupning I-IV 7,5 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2260 H18 Litteraturvetenskap: Behörighetsgivande teoretisk ämnesfördjupning, 7,5 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2270 H18 Litteraturvetenskap: Behörighetsgivande historisk ämnesfördjupning, 7,5 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2330 V19 Litteraturvetenskap: Masterexamensarbete med inriktning mot Digital Humaniora Termin 4 H2DHU - Digital humaniora, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor