GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
HE2234 V19 Sustainable Development: Conflicts, Communication and Collaboration, 15 hp 2nd Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
2nd Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
HU1121 H18 Från lokala naturresurser till global konsumtion, 15 hp Humanekologi, höstterminspaketet - Humanekologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Humanekologi, höstterminspaketet - Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
HU1121 S18 Från lokala naturresurser till global konsumtion, 15 hp ˙Sommarkurser - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Sommarkurser - Humanekologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
HU1132 S19 Miljörörelser och miljöpolitik, 15 hp ˙Sommarkurser - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Sommarkurser - Humanekologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
HU1132 V19 Miljörörelser och miljöpolitik, 15 hp Humanekologi, vårterminspaketet - Humanekologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Humanekologi, vårterminspaketet - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
HU1221 H18 Hållbara städer, 15 hp Humanekologi, höstterminspaketet - Humanekologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Humanekologi, höstterminspaketet - Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
HU1232 V19 Hållbar utveckling - Historia och nuvarande kontext, 15 hp Humanekologi, vårterminspaketet - Humanekologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Humanekologi, vårterminspaketet - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
HU1511 H18 Humanekologi: Examensarbete, 15 hp ˙Metod & examensarbete i Humanekologi - Humanekologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
HU1511 V19 Humanekologi: Examensarbete, 15 hp ˙Metod & examensarbete i Humanekologi - Humanekologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Humanekologi Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Humanekologi, höstterminspaketet Humanekologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Humanekologi, vårterminspaketet Humanekologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
˙Metod & examensarbete i Humanekologi Humanekologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor