GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
- Antik Grekiska Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
GRE111 H19 Antik Grekiska, Grundkurs I, nät - Antik Grekiska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
GRE112 H19 Antik grekiska, grundkurs, del II, nät - Antik Grekiska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
GRE120 H19-V20 Grekiska: Fortsättningskurs, 30 hp - Antik Grekiska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
GRE130 H19 Antik Grekiska, fördjupningskurs - Antik Grekiska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SPL120 H19 Äldre litteratur från Homeros till Petrarca - Ämnesövergripande kurser SPL - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SPL120 V19 Äldre litteratur från Homeros till Petrarca - Ämnesövergripande kurser SPL - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SPL120 V19 Äldre litteratur från Homeros till Petrarca (för studenter på LAT110) - Latin - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor