GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
GS1111 H18 Globala utmaningar, 15 hp Termin 1 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS1112 H18 Ekonomi, makt och kultur, 15 hp Termin 1 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS1115 H18 Global Gender Studies: Perspectives on Sex and Gender, 15 hp ’Erasmus Courses - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Kärnkurser i Globala genusstudier - Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kärnkurser i Globala genusstudier - Globala genusstudier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
GS1116 H18 Global Gender Studies: Agency and Structure, 15 hp ’Erasmus Courses - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Kärnkurser i Globala genusstudier - Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kärnkurser i Globala genusstudier - Globala genusstudier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
GS1211 V19 Perspektiv på rättvisa, makt och hållbar global utveckling, 15 hp Termin 2 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS1212 V19 Svar på de globala utmaningarna, 15 hp Termin 2 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS1215 V19 Global Gender Studies: Discourses and Theories on Power and Politics, 15 hp ˙Fördjupningskurser i Globala genusstudier - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
˙Fördjupningskurser i Globala genusstudier - Globala genusstudier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
GS1216 V19 Global Gender Studies: Political Economies and Space, 15 hp ˙Fördjupningskurser i Globala genusstudier - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
˙Fördjupningskurser i Globala genusstudier - Globala genusstudier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
GS1311 H18 Metod inom Globala studier, 15 hp Globala studier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Termin 5 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
˙Metod & examensarbete i Humanekologi - Humanekologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Metod & examensarbete i Globala utvecklingsstudier - Globala utvecklingsstudier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Metod & examensarbete i Internationella relationer - Internationella relationer - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Metod & examensarbete i Internationella relationer - Internationella relationer - Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
˙Metod & examensarbete i Internationella relationer - Internationella relationer - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS1311 V19 Metod inom Globala studier Globala studier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
GS1422 H18 Projektledning och utredning, 15 hp Globala studier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Termin 5 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS1423 V19 Arbetspraktik inom Globala studier, 15 hp Termin 6 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS1511 V19 Examensarbete inom Globala studier, 15 hp Termin 6 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS1621 V19 Global Studies: Key Concepts, 7,5 hp ’Erasmus Courses - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
GS2121 H18 Global Studies: Theories and Perspectives, 15 hp Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Semester 1 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS2122 H18 Global Studies: Thematic Issues, 15 hp Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Semester 1 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS2231 V19 Gender and Global Development: Theory and Practice, 15 hp 2nd Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
2nd Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS2234 V19 Emerging Powers in the Global South, 15 hp 2nd Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
2nd Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS2321 H18 Research Design and Methods, 15 hp Semester 3 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS2534 H18/V19 Global Studies: Master Thesis, 30 hp Semester 4 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Globala genusstudier Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
HE2233 V19 Adaptation to Global Environmental Change, 15 hp 1st Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
1st Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Höstterminens kvällskurser ˙Kvällskurser - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Höstterminens nätkurser ˙Nätkurser - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
IK2231 V19 Perspectives and Theories in Conflict Resolution, 15 hp 2nd Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
2nd Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IR2232 V19 The Global Political Economy, 15 hp 1st Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
1st Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MU1625 V19 Global Cities, 7,5 hp ’Erasmus Courses - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
SA2232 V19 Gender and Sexuality Across Cultures, 15 hp 1st Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
1st Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SA2233 V19 Migration, Power and Identity, 15 hp 1st Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
1st Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SF2221 V19 Global Security and Democracy, 15 hp 1st Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
1st Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Vårterminens kvällskurser ˙Kvällskurser - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Vårterminens nätkurser ˙Nätkurser - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Kvällskurser Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Nätkurser Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Sommarkurser Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Humanekologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
’Praktikkurser (SamFak) Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor