GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
GE0400 H19 Geografi: Baskurs Termin 1 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GE3000 H18 Geografi: Fältkurs och specialisering, fördjupningskurs Termin 5 N1GEO - Geografi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GE3000 H19 Geografi: Fältkurs och specialisering, fördjupningskurs Termin 5 N1GEO - Geografi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GE5000 H18 Urban Sustainable Development, 7,5 hp Termin 1 N2GEO - Geografi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GE5000 H19 Urban Sustainable Development, 7,5 hp Termin 1 N2GEO - Geografi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GEO245 H18/GEO230 V19 Geografi examensarbete Termin 3 N2GEO - Geografi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 N2GEO - Geografi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGGE20/L9GE20 H18 Geografi 2 för ämneslärare, 15 hp Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
NG1610 H18 Klimatförändringar/människa/samhälle Geografi-kurser: grundnivå - Geografi - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
NG1610 H19 Klimatförändringar/människa/samhälle Geografi-kurser: grundnivå - Geografi - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
NGN180 H18 Geografiska informationssystem I (GIS) Geografi-kurser: grundnivå - Geografi - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
NGN180 H19 Geografiska informationssystem I (GIS) Geografi-kurser: grundnivå - Geografi - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
NGN180 V19 Geografiska informationssystem I (GIS) Geovetenskap: Sommarkurser - Geovetenskap - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
NGN235 H18 GIS: Introduktion till fjärranalys Geografi-kurser: grundnivå - Geografi - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
NGN235 H19 GIS: Introduktion till fjärranalys Geografi-kurser: grundnivå - Geografi - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 N2GEO Geografi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 N2GEO Geografi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 N2GEO Geografi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 N2GEO Geografi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor