GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
AMP040 V19 Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi 1 Ancient and medieval philosophy and classical philology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 H2AMP - Ancient and medieval philosophy and classical philology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
AMP050 V18 Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi 2 Ancient and medieval philosophy and classical philology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 H2AMP - Ancient and medieval philosophy and classical philology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
AMP050 V19 Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi 2 Ancient and medieval philosophy and classical philology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 H2AMP - Ancient and medieval philosophy and classical philology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå Teoretisk filosofi Teoretisk filosofi - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
FIK010 H18 Historisk västerländsk filosofi Grundnivå Teoretisk filosofi - Teoretisk filosofi - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå Praktisk filosofi - Praktisk filosofi - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
FIK010 V19 Historisk västerländsk filosofi Grundnivå Teoretisk filosofi - Teoretisk filosofi - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå Praktisk filosofi - Praktisk filosofi - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
FIK020 H18 Samtida västerländsk filosofi Grundnivå Teoretisk filosofi - Teoretisk filosofi - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå Praktisk filosofi - Praktisk filosofi - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
FIK020 V19 Samtida västerländsk filosofi Grundnivå Teoretisk filosofi - Teoretisk filosofi - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå Praktisk filosofi - Praktisk filosofi - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
FT0010 / FT0020 H18 Teoretisk filosofi: Forskningsanknuten orienteringskurs 1 och 2 Grundnivå Teoretisk filosofi - Teoretisk filosofi - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
FT0010 / FT0020 V19 Teoretisk filosofi: Forskningsanknuten orienteringskurs 1 och 2 Grundnivå Teoretisk filosofi - Teoretisk filosofi - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
FT1200 / SPFI10 / LC1510 / LGFI52 V19 Teoretisk filosofi: fortsättningskurs / Språkfilosofi / Logik: Formella språk / Filosofi 5 för gymnasielärare Grundnivå Teoretisk filosofi - Teoretisk filosofi - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå Logik - Logik - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Termin 5 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FT1200 / SPFI10 / LC1510 H18 Teoretisk filosofi: fortsättningskurs/Språkfilosofi/Logik: Formella språk Grundnivå Teoretisk filosofi - Teoretisk filosofi - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå Logik - Logik - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
FT1300 H18 Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs Grundnivå Teoretisk filosofi - Teoretisk filosofi - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
FT1300 V19 Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs Grundnivå Teoretisk filosofi - Teoretisk filosofi - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
FT2101 / FT2201 / FT2301 / FT2601 / FT2801 H18 Teoretisk filosofi: avancerad nivå Avancerad nivå Teoretisk filosofi - Teoretisk filosofi - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
FT2101 / FT2201 / FT2301 / FT2601 / FT2801 V19 Teoretisk filosofi: avancerad nivå Avancerad nivå Teoretisk filosofi - Teoretisk filosofi - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå Teoretisk filosofi Teoretisk filosofi - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
LGFI66 H18 Filosofi 6 för gymnasielärare Termin 9 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Teoretisk filosofi Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor