GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
LRFP60Y V19 Utomhuspedagogik för lärare i fritidshem. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LRVU30 H18 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för lärare i fritidshem. Termin 5 Gr.lärarprog inr fritidshem (100%) - Grundlärarprog. inr. arbete i fritidshem (100%) - Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LRVU30 V19 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för lärare i fritidshem. Termin 5 Gr.lärarprog inr fritidshem (100%) - Grundlärarprog. inr. arbete i fritidshem (100%) - Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÖXA2G V19 Självständigt arbete (examensarbete) för förskollärare Termin 6 Förskollärarprog (100%) - Förskollärarprogrammet - för arbete i förskola/förskoleklass - Förskollärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA500 H18 Introduktion till barn och ungdomsvetenskap År 1 L2BUV Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA521 V19 Masteruppsats i barn och ungdomsvetenskap Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDG625 H18 Pedagogik med inriktning mot Montessoripedagogik 2 IPKL Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik, kommunikation och lärande - Institutioner - Öppna sidor